Εγκαταστάσεις

Η Ένωση ολοκλήρωσε την κατασκευή Διαλογητηρίου – Συσκευαστηρίου – Ψυγείου φρούτων. Το έργο επιδοτήθηκε μέσα από το Σχέδιο Σταδιακής αναγνώρισης της Ομάδας παραγωγών Φρούτων της Ένωσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τις σύγχρονες κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις που διαθέτει, δίνει τη δυνατότητα για τυποποίηση – συσκευασία – συντήρηση νωπών φρούτων και παρέχει τις προϋποθέσεις για μια δυναμική εμπορία οπωροκηπευτικών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Το συσκευαστήριο αλλάζει τα δεδομένα της περιοχής ωθώντας τους παραγωγούς μας σε δυναμικές καλλιέργειες (ακτινίδια , ρόδια, ροδάκινα και άλλα φρούτα) με πολύ υψηλότερο στρεμματικό καθαρό κέρδος σε σχέση με τις ετήσιες καλλιέργειες που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Περιγραφή των παραγωγικών λειτουργικών μονάδων εγκαταστάσεων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ξάνθης
  1. Συγκέντρωση και εμπορία δημητριακών σε ιδιόκτητα Ξηραντήρια-Σιλό στο Δέκαρχο Ξάνθης (8.800 τόνων), στη Γενησέα (8.000 τόνων), στη Ξάνθη (4.000 τόνων) και άλλους αποθηκευτικούς χώρους ιδιόκτητους και ενοικιαζόμενους χωρητικότητας 35.000 τόνων.
  2. Συγκέντρωση, τυποποίηση, συσκευασία, συντήρηση και εμπορία ακτινιδίων και ροδιών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις Διαλογητήριου – Ψυγείων στο Εύλαλο Ξάνθης. Το συγκρότημα έχει συνολική κάλυψη 5.426 τ.μ. και είναι κτισμένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 18.100 τ.μ. Στο χώρο του Διαλογητηρίου είναι εγκατεστημένη σύγχρονη γραμμή διαλογής και συσκευασίας δυναμικότητας 10 τόνων/ώρα και (20) είκοσι ψυκτικοί θάλαμοι συνολικής χωρητικότητας 14.423 κυβικών μέτρων (3.500.000 κιλών οπωροκηπευτικών).
  3. Εκκοκκιστήριο βάμβακος παραγωγικής ικανότητας 220 τόνων σύσπορου βαμβακιού ανά 24ωρο, με κτιριακές και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 12.010 τ.μ. σε οικόπεδο εμβαδού 100 στρεμμάτων στη Γενισέα Ξάνθης. Εκκοκκιστήριο βάμβακος εμβαδού κτιρίων 5.826 τ.μ. σε οικόπεδο 30 στρεμμάτων στην Πεζούλα Ξάνθης
  4. Εμπορία γεωργικών εφοδίων (γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, σπόρων, μηχανημάτων) με ιδιόκτητα καταστήματα πώλησης στη Ξάνθη, στη Γενισέα (370τ.μ.), στον Πολύσιτο (370τ.μ.), στο Άβατο (430τ.μ.) και στα Διομήδεια (430 τ.μ.) του νομού Ξάνθης