Επιτυχής ενημέρωση της Ε.Α.Σ Ξάνθης για την νέα ΚΑΠ 2015-2020.

Επιτυχής ενημέρωση της Ε.Α.Σ Ξάνθης με ομιλητή τον διευθυντή κ. Σαραντίδη Εμμανουήλ για την νέα ΚΑΠ 2015-2020.