(Μεταβιβάσεις) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μέχρι 15 Μαίου οι δηλώσεις για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του 2015.

Κατεβάστε την εγκύκλιο πατώντας εδώ egkuklios_metavolwn_07052015

Κατεβάστε τα υπόλοιπα έντυπα πατώντας το ανάλογο υπόδειγμα :

ypodeigma_10_07052015 ypodeigma_20_07052015 ypodeigma_

30_07052015 ypodeigma_40_07052015 ypodeigma

_50_07052015 ypodeigma_60_07052015 ypodeigma

_70_07052015