Με δράσεις του νέου πρασινίσματος μένουν σταθερές οι επιδοτήσεις ΚΑΠ, βαριά η μείωση τσεκ στις αροτραίες

Μόνο οι παραγωγοί που θα μπουν στις δράσεις του νέου πρασινίσματος θα διατηρήσουν τα κεκτημένα στις επιδοτήσεις. Όσοι το πάρουν ακόμα πιο ζεστά μπορούν και να τις αυξήσουν.

Σε ορατό ορίζοντα τα 28 λεπτά για το σκληρό, άνοδος σιτηρών πάνω στ' αλώνια

Ορατά στον ορίζοντα διαφαίνονται τα 28 λεπτά το κιλό τιµή παραγωγού στο σκληρό σιτάρι, µε την αγορά να έχει κατά πως φαίνεται «ακούσει» τα 25 λεπτά «για αρχή», ενώ όσο προχωρούν τα αλώνια επιβεβαιώνονται οι εκτιµήσεις ότι οι αποδόσεις είναι αισθητά µειωµένες.

Ο άστατος καιρός «ξεσήκωσε» φουζικλάδιο και σεπτoρίωση σε αχλάδια και μήλα

Ο άστατος καιρός με την υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και τις βροχοπτώσεις αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο προσβολών από τους μυκητολογικούς εχθρούς των γιγαρτόκαρπων ενώ ξεκινάνε και οι πτήσεις των ξυλοφάγων εντόμων, με τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Φυτοπροστασίας Βόλου να συνιστούν συνεχή επαγρύπνηση.

Ελαστικά Continental για όλα τα εδάφη και τις καλλιεργητικές ανάγκες από την εξειδικευµένη εταιρεία Theodoridis Ελαστικά

Τα ελαστικά Continental για τα αγροτικά µηχανήµατα διαθέτει στην ελληνική αγορά ως επίσηµος διανοµέας η εταιρεία Theodoridis Ελαστικά, διαθέτοντας δοκιµασµένες λύσεις και προϊόντα διεθνών προδιαγραφών για όλες τις καλλιεργητικές εργασίες, κάθε συνθήκη και έδαφος.

Τεχνικές φροντίδας στο βαμβάκι για ποιότητα ίνας που πληρώνει καλά η αγορά

Για τους βαµβακοκαλλιεργητές, απόδοση και ποιότητα ίνας αποτελούν χαρακτηριστικά ισάξιας σηµασίας για την επίτευξη ανώτερων τιµών τελικού προϊόντος. Μετά τη σπορά και τη βασική λίπανση, η κάλυψη των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία, γίνεται µέσω ενός εξατοµικευµένου ανά στάδιο ανάπτυξης προγράµµατος επιφανειακών λιπάνσεων ή υδρολίπανσης. Παράλληλα, η προστασία της καλλιέργειας, σε κρίσιµες περιόδους, από παραδοσιακούς εντοµολογικούς εχθρούς ολοκληρώνει τη συνταγή της επιτυχίας.