Προχωράει η προετοιμασία ειδικού προγράμματος για αναδιάρθρωση καλλιεργειών

Συμπληρωματικά προς τα προγράμματα της νέας ΚΑΠ αναμένεται να λειτουργήσουν τα προωθούμενα έργα αγροτικής κατεύθυνσης του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία προβλέπεται μάλιστα να κατατεθούν προς συζήτηση στη Βουλή μέσα στον Απρίλιο.

Επανασυστάσεις φέτος στις εαρινές καλλιέργειες για υβρίδια καλαμποκιού

Το καλαµπόκι ήταν από τις πρώτες καλλιέργειες που δέχθηκε γενετική βελτίωση, µε τη δηµιουργία υψηλο-αποδοτικών ποικιλιών, προσαρµοσµένων στα εντατικά συστήµατα. Η αυξηµένη αυτή παραγωγικότητα συνοδεύεται από υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, µε κύριο το άζωτο, τα οποία παρέχονται στην καλλιέργεια µέσω βασικής και 2-3 επιφανειακών λιπάνσεων.

Προσεγγίζει τα 30 λεπτά το σκληρό, άνοδος στα αγροτικά εμπορεύματα

Με πράξη στα 30 λεπτά το κιλό για µικρή ποσότητα σκληρού σιταριού στην περιοχή της Λάρισας έκλεισε ο Φεβρουάριος, όσο η εγχώρια αγορά δείχνει ελλειµµατική σε ποσότητες, γεγονός που οδηγεί τους αναλυτές σε εκτιµήσεις που θέλουν υψηλά επίπεδα τιµών και για τα πρώτα στάρια ΤΗΣ ΣΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ 2021.