Τυροκομείο και ελαιοτριβείο με πριμ 60% σε αγρότες από τη νέα δράση μεταποίησης

Με ελάχιστο προϋπολογισµό φακέλου τα 400.000 ευρώ και ενίσχυση στο 50% συν 10% προσαύξηση για επενδύσεις που ενσωµατώνουν φιλοπεριβαλλοντική τεχνολογία, σχεδιάστηκε το νέο Μέτρο Αγροτικής Μεταποίησης του ΠΑΑ (πρώην 4.2.1.).

Προσγείωση στις τιμές αζωτούχων και κάμψη σε όλα τα λιπάσματα μετά τη διόρθωση στη διεθνή αγορά ενέργειας

Χρόνος προσαρµογής, ένας ήπιος χειµώνας και η αναπόφευκτη µείωση της ζήτησης, έχουν ρίξει σηµαντικά τις τιµές στους βασικούς τύπους λιπασµάτων από τα ιστορικά υψηλά της προηγούµενης άνοιξης.

Εναλλαγή σκευασμάτων και οδηγός ζιζανιοκτονίας για καθαρά χωράφια

Στοχευµένες κινήσεις µε ολοκληρωµένο πλάνο και σύνεση στη ζιζανιοκτονία επιβάλλουν οι γεωπονικές συνθήκες στα χωράφια της χώρας. Τα παράσιτα στα χειµερινά σιτηρά είναι γνωστά αλλά και ικανά να αναπτύξουν γρήγορα ανθεκτικότητα στα παλαιότερα σκευάσµατα, µε τον καλλιεργητή αροτραίων να καλείται να µελετήσει προσεκτικά το αγροτεµάχιο και τις επιλογές της αγοράς ώστε να καταρτίσει το βέλτιστο πλάνο ολοκληρωµένης διαχείρισης που εγγυάται αποτέλεσµα.