Ποιότητα

AGRO 2.1-2.2- ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

AGRO 2.1-2.2-2 ΚΑΠΝΑ

BRC-IFS

GLOBAL G.A.P. KIWI-POMEGRANATE

GRASP

ISO 22000-2005

AGRO 2.1-2.2 ΡΟΔΙΑ- ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

Πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ξάνθης από το έτος 2011 έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005, με το υπ’ Αρ. 09030059/Ε1 πιστοποιητικό της IQS. Συγκεκριμένα, η Ε.Α.Σ Ξάνθης έχει πιστοποιηθεί στον τομέα τυποποίηση-συσκευασία αγροτικών προϊόντων.

Πιστοποίηση κατά AGRO 2.1 , AGRO 2.2

Ένα σημαντικό πρόγραμμα εφαρμόζεται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για την προώθηση προϊόντων στην αγορά με ανταγωνιστικούς όρους. Ο συνεταιρισμός φρούτων που είναι ένα κομμάτι της ΕΑΣ Ξάνθης έχει 150 μέλη που καλλιεργούν περίπου 100 εκτάρια με ακτινίδια εξαιρετικής ποιότητας (ποικιλία Hayward). Από το 2006 περίπου 60 εκτάρια ροδιών καλλιεργούνται (ποικιλία Wonderful) που δίνουν μια ικανοποιητική παραγωγή.

Για τις καλλιέργειες των ακτινιδίων, των ροδιών, των ροδάκινων και των νεκταρινιών χρησιμοποιείται το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με τα απόλυτα standards : Agro 2.1(διαχείριση αγροτικού περιβάλλοντος-σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην αγροτική παραγωγή, μέρος 1ο : προδιαγραφές) και Agro 2.2(διαχείριση αγροτικού περιβάλλοντος -σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην αγροτική παραγωγή, μέρος 2ο : απαιτήσεις για την εφαρμογή στην παραγωγή) στην παραγωγή ακτινιδίων, ροδιών, ροδάκινων και νεκταρινιών. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ξάνθης από το έτος 2008 έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βάσει των απαιτήσεων των προτύπων AGRO 2.1, AGRO 2.2 του AGROCERT, με το υπ’ Αρ. 05020059/E2 πιστοποιητικό της IQS. Συγκεκριμένα, η Ε.Α.Σ Ξάνθης έχει πιστοποιηθεί για τον τομέα παραγωγής καπνού, ακτινιδίων, ροδιών, ροδάκινων, νεκταρινιών, βαμβακιού και σκληρού σίτου.

Το σύστημα αυτό της ολοκληρωμένης διαχείρισης διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, επιτυγχάνει ορθολογική διαχείριση εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα), μειώνει τα κόστη παραγωγής και αυξάνει την επιπρόσθετη αξία των προϊόντων, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας της αγοράς και προστατεύει τον παραγωγό, τον καταναλωτή και το περιβάλλον.

Η πολιτική γραμμή της ΕΑΣ Ξάνθης είναι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με :

• την προστασία του περιβάλλοντος

• την ασφάλεια του καταναλωτή

• την ασφάλεια παραγωγού-μέλους του συνεταιρισμού

• την οικονομική ευημερία του πραγωγού

Η ΕΑΣ Ξάνθης στρέφεται σε νέες εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής προσπαθώντας να ανταπεξέλθει θετικά σε όλους τις νομικές και περιβαλλοντικές πιέσεις στις νέες απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής στους πληροφορημένους καταναλωτές, όπως επίσης στη συνεχώς αυξανόμενη δημοτικότητα των μοντέρνων μεθόδων παραγωγής. Ο μοντέρνος εξοπλισμός, το υψηλά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, καθώς και η στενή επιτήρηση της παραγωγής από το χωράφι στον αγοραστή, εγγυώνται την υψηλή ποιότητα που ακόμα και ο πιο απαιτητικός καταναλωτής των ημερών μας ορθώς αναμένει.