Διανομή Ατομικών Βεβαιώσεων Καλλιέργειας Καπνού εσοδείας 2015

Η Ο.Π.Α.Κ. –Ε.Α.Σ. Ξάνθης ενημερώνει τους καπνοπαραγωγούς μέλη της Ο.Π.Α.Κ. , ότι από Τετάρτη 15-04-2015 θα προβεί στην διανομή Ατομικών Βεβαιώσεων Καλλιέργειας Καπνού εσοδείας 2015 .

1. Οι Ατομικές Βεβαιώσεις Καλλιέργειας Καπνού εσοδείας 2015 θα διανεμηθούν στους παραγωγούς.

2 . Οι παραγωγοί θα επιλέξουν την μεταποιητική εταιρεία καπνού (έμπορα) με την οποία επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση καλλιέργειας καπνού και εκεί θα δώσουν την Ατομική Βεβαίωση Καλλιέργειας Καπνού εσοδείας 2015. Η Σύναψη των Συμβάσεων καπνού πραγματοποιείται έως 30-4-2015.

3 . Για την Ο.Π.Α.Κ.το μοναδικό στοιχείο για την επιλογή μεταποιητή εκ μέρους του παραγωγού αποτελεί η Ατομική Βεβαίωση Καλλιέργειας Καπνού εσοδείας 2015.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΑΚ – ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Π. ΜΙΧΑΗΛ