Ένωση

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του  Αγροτικού  Συνεταιρισμού  Ξάνθης -Ο.Π. ΦΡΟΥΤΩΝ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ξάνθης βρίσκεται στο νομό Ξάνθης, στο  Δήμο Ξάνθης. Στο χώρο αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το προφίλ της Ένωσης, τα προϊόντα που αυτή παράγει καθώς και τις δραστηριότητές της.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ξάνθης θέτοντας με σαφήνεια υψηλούς στόχους, δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των πελατών-παραγωγών της. Η υλοποίηση αυτού του στόχου επιτυγχάνεται με τον συντονισμό των προσπαθειών της Διοίκησης καθώς και όλων των εργαζομένων.

Πρωταρχικός σκοπός της Ένωσης είναι η βελτίωση της ιδιωτικής οικονομίας των μελών, με την δραστηριοποίησή της σε ενέργειες συγκέντρωσης, επεξεργασίας και εμπορίας γεωργικών προϊόντων καθώς και παροχής υπηρεσιών προμηθειών και εφοδιασμού απαραίτητων εφοδίων για τις ανάγκες των μελών. Παράλληλα, με τη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων της, την αναζήτηση νέων τρόπων λειτουργίας, η Ένωση Ξάνθης διασφαλίζει τη συνεχή και διαρκή βελτίωσή της. Προβλέπει και ικανοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη τους προς αυτή και βελτιώνοντας την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά.

Τέλος, η Ένωση Ξάνθης ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας, αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία, καθώς και το περιβάλλον. Θέτει ως προτεραιότητα την αειφόρο ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητά του πάντα φυσικά με γνώμονα το σεβασμό στο μέλος – παραγωγό.

Για το σκοπό αυτό η Ένωση Ξάνθης  υιοθετεί την Κοινωνική Πολιτική της ,με βάση την Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις Απαιτήσεις του Βασικού Κώδικα της Πρωτοβουλίας Ηθικού Εμπορίου.

Κοινωνική Πολιτική του ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Η ΕΝΩΣΗ SM-03

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Η ΕΝΩΣΗ SM-02

Πρωτοβουλία Ηθικού Εμπορίου SM-01 ΕΤΙ Κώδικας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να συνάψουν συμβάσεις καλλιέργειας Ελαιοκράμβης, Ηλίανθου & Σόγιας μέσω του Α.Σ. Ξάνθης με την εταιρεία AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε., μπορούν να απευθύνονται στα:

 1. Κεντρικά γραφεία του Α.Σ. Ξάνθης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25410-83044

2. Κατάστημα γεωργικών εφοδίων Αβάτου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25410-41558

3. Κατάστημα γεωργικών εφοδίων Γενισέας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25410-81877

Η παραλαβή ελαιοκράμβης/ηλίανθου/σόγιας θα γίνεται στις αποθήκες του Α.Σ. Ξάνθης στην Πεζούλα (εκκοκκιστήριο Πεζούλας).

Ελάχιστη τιμή Ελαιοκράμβης:     0,40 € / κιλό
Ελάχιστη τιμή Ηλίανθου:                0,47 € / κιλό
Ελάχιστη τιμή Σόγιας:                      0,42 € / κιλό

Οι ποσότητες που θα παραδοθούν θα πρέπει να αντιστοιχούν στην έκταση που θα έχει δηλωθεί στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2024.