Επικοινωνία

Πρόεδρος Ρούφος Βασίλειος
Διευθυντής Τσιναρίδης Νικόλαος
Υποδιευθύντρια Κουτρουλού Ζωή
Στοιχεία Ε.Α.Σ Διεύθυνση : Αίμου 2 Ξάνθη , Τ.Κ 67131
E-mail info@easxanthi.gr
Τηλέφωνα 2541083044, 2541027022, 2541023252 Fax : 2541028960
Τηλέφωνα Συσκευαστηρίου 2541042010 Fax : 2541042211
Κατάστημα Γενισέας 2541081877
Κατάστημα Πολύσιτος
Κατάστημα ‘Αβατο 2541041558
Εκκοκιστήριο Πεζούλα 2541052097
Εκκοκιστήριο Γενισέα
Ξηραντήριο – Σιλό Δεκάρχου 2541041105
Ξηραντήριο – Σιλό Πολυσίτου 2541031160