Παρουσίαση αποτελεσμάτων από το ερευνητικό έργο FIGARO

Την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016, στην Αίθουσα της Ένωσης Αγροτών Συνεταιρισμένων Ξάνθης, οδός Αίμου 2, θα παρουσιαστούν από το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ, τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο ερευνητικό έργο FIGARO. « Ανάπτυξη πλατφόρμας ευέλικτης και ακριβούς άρδευσης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης νερού σε επίπεδο αγροτικής καλλιέργειας».

Πιο συγκεκριμένα οι παραβρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες σχετικά με το τι είναι άρδευση ακριβείας και πως εφαρμόζεται, ποιο είναι το αναμενόμενο ύψος της εξοικονόμησης νερού και της αύξησης της παραγωγής που μπορούν να επιτύχουν με την εφαρμογή της, μία σύντομη επίδειξη της πλατφόρμας της άρδευσης ακριβείας, η οποία αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος, καθώς και θέματα που αφορούν γενικά στη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών και σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία.

Τα συμπεράσματα που θα παρουσιαστούν έχουν προκύψει από σχετικό τριετές πείραμα που πραγματοποιήθηκε σε πειραματικό αγρό ο οποίος καλλιεργούνταν με βαμβάκι στην περιοχή του Μαγικού Ξάνθης.

Πρόγραμμα