ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ο.Π.Α.Κ. –Ε.Α.Σ. Ξάνθης ενημερώνει τους καπνοπαραγωγούς
μέλη της Ο.Π.Α.Κ. , , ότι από Πέμπτη 10-03-2016 θα προβεί στην
Διανομή Ατομικών Βεβαιώσεων Καλλιέργειας Καπνού Εσοδείας 2016 .
1.Τα έντυπα θα διανεμηθούν στους παραγωγούς.
2.Οι παραγωγοί θα επιλέξουν την μεταποιητική εταιρεία καπνού
(έμπορα) με την οποία επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση καλλιέργειας
και εκεί θα δώσουν την Ατομική Βεβαίωση Καλλιέργειας Καπνού
Εσοδείας 2016 .
Η Σύναψη των Συμβάσεων πραγματοποιείται έως 30-04-2016.
3.Για την Ο.Π.Α.Κ. το μοναδικό στοιχείο για την επιλογή μεταποιητή εκ
μέρους του παραγωγού αποτελεί η Ατομική Βεβαίωση Καλλιέργειας
Καπνού Εσοδείας 2016.