Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ΟΠΑΚ- ΕΑΣ Ξάνθης ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι τους
καπνοπαραγωγούς – μέλη της στα πλαίσια Εφαρμογής του Συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της καλλιέργειας Καπνού :
Όσοι καλλιεργήσουν ΚΑΠΝΑ , πρέπει να πάρουν Πιστοποιημένο
Σπόρο.
Αυτό αποδεικνύεται με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΡΤΕΛΑΚΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΣΠΟΡΟΥ ) ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΟ
ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 31 Μαρτίου 2016.
Οι καπνοπαραγωγοί μπορούν να προμηθεύονται καπνόσπορο,
ποικιλίας Μπασμά (κυρίως ΒΞ81 καθώς και ΒΞ2/α ) από τα
καταστήματα της ΕΑΣ Ξάνθης .