Δραστηριότητες

  1. Διαλογή , Συντήρηση & Εμπορία Ακτινιδίων και Ροδιών.
  2. Συγκέντρωση , ξήρανση και εμπορία σιτηρών, καλαμποκιού.
  3. Συγκέντρωση για λογαριασμό εταιριών βιοντήζελ ενεργειακών σπόρων (ηλιόσπορου , ελαιοκράμβης).
  4. Συγκέντρωση βαμβακιού – εκκόκκιση και εμπορία εκκοκκισμένου βαμβακιού
  5. Διεκπεραίωση του έργου της ενεργοποίησης Ενιαίας Ενίσχυσης – Ο.Σ.Δ.Ε (Συμπλήρωση αιτήσεων, καταχώριση, ψηφιοποίηση των στρεμμάτων – καλλιεργειών) όλων των παραγωγών του νομού Ξάνθης .
  6. Εμπορία λιπασμάτων-σπόρων-γεωργικών φαρμάκων- γεωργικών μηχανημάτων και ζωοτροφών.
  7. Σποροπαραγωγή ποιοτικών ποικιλιών σκληρού και μαλακού σίτου.
  8. Eφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής ακτινιδίων, ροδιών, ροδάκινων, νεκταρινιών, βαμβακιού, καπνού, σιταριού.
  9. Διοικητική & Λογιστική Εξυπηρέτηση Συνεταιρισμών & Εργασίες για την επιστροφή Φ.Π.Α. Αγροτών.
  10. Λειτουργία Ομάδων Παραγωγών Καπνού, Δημητριακών, Φρούτων.