Εγκαταστάσεις

Η Ένωση Ξάνθης ολοκλήρωσε την κατασκευή Διαλογητηρίου – Συσκευαστηρίου – Ψυγείου φρούτων. Το έργο επιδοτήθηκε μέσα από το Σχέδιο Σταδιακής αναγνώρισης της Ομάδας παραγωγών Φρούτων της Ένωσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τις σύγχρονες κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις που διαθέτει, δίνει τη δυνατότητα για τυποποίηση – συσκευασία – συντήρηση νωπών φρούτων και παρέχει τις προϋποθέσεις για μια δυναμική εμπορία οπωροκηπευτικών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Το συσκευαστήριο αλλάζει τα δεδομένα της περιοχής ωθώντας τους παραγωγούς μας σε δυναμικές καλλιέργειες (ακτινίδια , ρόδια, ροδάκινα και άλλα φρούτα) με πολύ υψηλότερο στρεμματικό καθαρό κέρδος σε σχέση με τις ετήσιες καλλιέργειες που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.